Comunitats

 • Opció de contractar aigües comuns o d'incloure les privades.
 • Control de plagues
 • Neteja pintades façana edifici
 • Flexibilitat en solucions per a qualsevol comunitat.

LLars

  Contracteu l’assegurança de la vostra llar, en funció de si sou el propietari o l’inquilí, complementant la pòlissa de la Comunitat.

  No hi ha dues llars iguals, per aixó tenim una assegurança per a cadascú.

Pèrdua Lloguers

  Si l’inquilí no abona el lloguer, l’asseguradora gestionarà el seu desallotjament amb l’opció de reparar els danys que aquest hagi originat.

  La nostra assegurança garanteix al propietari la seva máxima tranquil.litat.

Automòbils

  Trieu l’assegurança de turisme, moto, furgoneta, camió, etc a danys propis o a tercers.

  Tenim una asseugrança d’automòbil ideada per a cada tipus de conductor.

NegocisComerços

Assegureu el més important del vostre comerç.

Obriu i tanqueu el negoci cada dia amb la tranquil.litat de ternir-lo assegurat.


Pyme

Sabem que cada empresa és única i per això ens ajustem a la protecció que necessita.

Sigui quina sigui la vostra activitat industrial cobriu-ne els riscos que com a tal requereix.Responsabilitat Civil Patronal

Anticipeu-vos als riscos i protegiu-vos davant de possibles reclamacions de tercers, que puguin posar en perill la continuïtat del negoci.

Assegureu la responsabilitat civil davant les reclamacions per danys físics causats, per acció o omissió, en un accident laboral.


Accidents Col·lectius

Disposem d’una àmplia experiencia en la gestió de pòlisses d’accidents* que ens permet oferir, a tota mena de col.lectius, una solució aseguradora adaptada a cada necessitat.

Danys físics que pateixin els treballadors dins de l’àmbit laboral a conseqüencia d’una acció imprevista, violenta i externa.

Personals

Accidents Personals

Asegureu la vostra tranquil.litat i la dels vostres de la forma més senzilla, davant de danys físics originats per un acte imprevist i violent, inclusivament mort o invalidesa arran del mateix.

Responsabilitat Civil

A la vida quotidiana poden sorgir imprevistos que comprometin la vostra tranquil.litat. Davant de qualsevol reclamació de danys a tercers protegiu la vostra responsabilitat civil

Vida

La vostra família protegida amb total confiança.

Garantiu el futur de la vostra família en cas de mort o invalidesa.

Viatges

Assegurances de viatges amb les quals tindrà assistència en viatges nacionals i internacinals, per a aquells imprevistos que pateixi.

Milloreu el vostre viatge contractant una assegurança de viatges. L’asseguradora atendrà la vostra trucada i buscarà la millor solució inclosa a la pòlissa.

En cas de dubte, truqueu-nos abans de partir.

Salut

Els oferim assegurances mèdiques amb què comptaran amb la qualitat i professionalitat que sempre han esperat de la sanitat privada.

Podran anar a un servei mèdic sense llistes d’espera.